Coleg Cymunedol Y Dderwen yn barod ar gyfer Cwricwlwm Sgiliau Newydd/ Coleg Cymunedol Y Dderwen All

G

ahoddwyd Huw a Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, i Goleg Cymunedol y Dderwen i weld y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud gan y disgyblion a’r staff ar y cwricwlwm newydd – ‘Cwricwlwm i Gymru’.

Yn dilyn yr ymweliad, dywedodd Huw: “Roedd cyffro ac angerdd y staff a’r disgyblion yn ysbrydoledig ac roedd y sesiwn holi ac ateb yn wych.

Mae’n wych gweld bod y gwaith hwn wedi bod yn digwydd ers peth amser, fel bod y cwricwlwm newydd wedi cael digon o baratoi. Diolch i bawb – staff, llywodraethwyr a myfyrwyr am ymweliad cynhyrchiol iawn.

Huw and Welsh Government Education Minister Kirsty Williams were invited to Coleg Cymunedol Y Dderwen to see the pioneering work being carried out by the pupils and staff on the new curriculum – ‘Curriculum for Wales’.

Following the visit Huw said: “The excitement and passion of the staff and pupils was inspiring and the Q&A session was superb.

Great to see that this work has been going on for some time, so that the new curriculum has had plenty of preparation. Thank you to everyone – staff, governors and students for a really productive visit.